William nikdy nechodí do Chelsea
4:07 PM | . 6, 2018
Podle zprv, William Yekl, pokud Chelsea nevlastn, Jinak chce pracovat mnoho let. Williamov sou asn kontrakt s Levn Fotbalov Dresy Chelsea bude pokra ovat a~ do roku 2020, Nicmn douf, ~e jeho vkon na soudu mo~e bt vymnn za novou smlouvu. Pokud ob strany mohou skute n obnovit svou smlouvu, Pak se Yk, ~e William bude opustit Stamford Bridge nkdy v budoucnu, bude tak ukon en." Chci zde zostat jeat mnoho dalach let, Pokud je to mo~n, chci tak obnovit smlouvu s tmem. V tto chvli jsme o tom nemluvili, Mo~e se stt obnoven, PYizposobil jsem se ~ivotu tady. Do konce sezony jsem hrl v Chelsea pt let, Tady jsem vyhrl aampiont, myslm, ~e jsem tak fanouaky miloval. Chci smlouvu nakopat, Pak obnovte, a pak vykopnte nkolik let. "Krom povst ostatnch evropskch giganto, kter byly pYevedeny do jinch zem, Dresy Chelsea William tak Yekl, ~e se nevrt k hran, Z tbora pro mlde~ Corinthians Yekl: " UpYmn Ye eno, nepYemalel jsem o nvratu do Brazlie dnes, Dokonce jsem ani neuva~oval o ukon en sv kariry v Brazlii. Mm clem je zostat v Chelsea, Pokud je to mo~n, chci odejt do Chelsea. "(0)
 
! :)...: